Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα www.Pieria-Catering.gr (Web site) έχει δημιουργήσει αυτή την δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου προκειμένου να καταδειχθεί η σταθερή δέσμευση της ιδιωτικής ζωής.
Προσωπικά Δεδομένα
Παρακάτω περιγράφονται οι πρακτικές συλλογής και διάδοσης πληροφοριών για αυτήν την τοποθεσία.
Αυτόματη Καταγραφή Πληροφοριών.
Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση IP σας για να διαγνώσουμε προβλήματα του διακομιστή μας και να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα μας στο Web. Η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιείται επίσης για να συγκεντρώνει ευρεία δημογραφικές πληροφορίες.
Ένα cookie είναι μια σειρά από παράμετροι που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του χρήστη και περιλαμβάνει επιλεγμένη πληροφόρηση σχετικά με τις επισκέψεις του χρήστη στην Ιστοσελίδα. Ένα cookie μπορεί να συγκρατεί προτιμήσεις όπως επιλογή γλώσσας, όνομα χρήστη ή άλλες παρόμοιες πληροφορίες που αντίθετα θα απαιτούσαν συχνές υποβολές από τον χρήστη. Η χρήση ενός cookie δεν μπορεί με κανένα τρόπο να οδηγήσει σε ταυτοποίηση προσωπικής πληροφόρησης κατά τον χρόνο επίσκεψης της Ιστοσελίδας μας.
Δεν πρόκειται να μοιραστούμε συγκεντρωτική δημογραφική πληροφόρηση με κανένα τρίτο μέρος.
Χρησιμοποιούμε διευθύνεις IP (Internet Protocol) για την ανάλυση τάσεων χρήσης Ιστού, διαχείρισης της Ιστοσελίδας, παρακολούθησης ενδεχόμενης παράνομης δραστηριότητας χρηστών και συγκέντρωσης ευρείας δημογραφικής πληροφόρησης (χώρα προέλευσης) για συγκεντρωτική χρήση. Οι διευθύνσεις IP δεν είναι συνδεδεμένες με πληροφόρηση ιδιωτικής ταυτοποίησης.
Αυτή η Ιστοσελίδα εμπεριέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι το Web site δεν είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές δεδομένων ή το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων. Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ισχύει μόνο για την πληροφόρηση που συλλέγεται από το Web site.
Για λόγους όπως βελτίωσης της προσωποποίησης των υπηρεσιών μας και διατήρησης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε ορισμένες μορφές πληροφόρησης, όπως ηλεκτρονικά μηνύματα και επιστολές όταν συναλλάσσεστε μαζί μας. Επιπρόσθετα, αν άλλοι χρήστες μας επικοινωνήσουν μαζί μας σχετικά με τις δραστηριότητες σας στην Ιστοσελίδα μας πιθανόν να αποθηκεύσουμε αυτή τη πληροφόρηση σε ένα φάκελο για την δική σας χρήση.
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις πρακτικές αυτού του site, ή τις συναλλαγές σας με αυτό το Web site, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον webmaster στο: info@Pieria-Catering.gr
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την πολιτική μας από καιρό σε καιρό. Μια αναθεωρημένη πολιτική θα εφαρμόζεται στις πληροφορίες που συλλέγονται μετά την ημερομηνία μεταβολής της πολιτικής.
Αυτή η πολιτική είναι αποτελεσματική από την 31η Ιουλίου, 2015.
Cookies.
Μοίρασμα.
Φάκελοι Καταχωρήσεων (Log files).
Σύνδεσμοι (Links).
Επικοινωνία.
Επικοινωνία με το Web Site
Αλλαγές πολιτικής
Ημερομηνία έναρξης ισχύος